بخشنامه مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا
بخشنامه مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا

خانه بخشنامه مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا

به: كلیه گمركات اجرایی

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 183094‏/91560‏/113‏/144‏/73‏/ 268 مورخ 14‏/7‏/ 87 موضوع نامه شماره 50636 مورخ 8‏/4‏/ 8 وزارت اموراقتصادی ودارایی به پیوست تصویر نامه شماره 39593‏/ و مورخ 17‏/5‏/95 مقام عالی وزارت اموراقتصادی ودارایی ارسال و اعلام میدارد:

اظهار كالا از تاریخ ابلاغ ( 2‏/6‏/95 ) مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا ، موضوع بند یك نامه صدرالاشاره به میزان 4 از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی تعیین و موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذكور نخواهد بود :

الف : واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحد های تولیدی داری جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط .

ب: كارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف ) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد .

ج: وارد كنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی .

د: وزارتخانه ها موسسات و سازمان های دولتی شهر داری و كلیه دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی كشور.

ه : كالاهای وارده از طریق پست و كالاهای همراه مسافر كه جنبه تجاری نداشته باشد.

و: كلیه كالاهای موضوع ماده 119 قانون امورگمركی مصوب سال 1390.

3‏- در صورت تشخیص گمرك مبنی براینكه دارنده كارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده( 10 )آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای كارت نموده لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذكر , مفاصا حساب مالیاتی دارنده كارت بازرگانی نیز اخذ گردد .

4‏- شرایط ونحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج ) بند (2) توسط سازمان امور مالیاتی تعیین ومتعاقبااعلام خواهد شد .

تاكید میگردد كلیه وارد كنندگان كالا اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی دارنده كارت بازرگانی یا كارت پیله وری ونیز اشخاص فاقد كارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده دربند(2) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهندبود

ضمنا با اجرای این بخشنامه نامه شماره 99134 مورخ 3‏/6‏/87وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی (تصویر پیوست ) لغو میگردد .

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده ناظرین, مدیران كل و مدیریت محترم گمركات اجرایی می باشد.

علی اكبر شامانی

سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 661

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp