بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی
بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی : معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 114163/665 مورخ 18/7/1395 را خطاب به ریاست دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور به شرح زیر اعلام نموده است:

پروتز

به منظور ضابطه مندی و شفاف سازی در فرآیند امحاء تجهیزات و ملزومات پزشكی، به این وسیله نگارش 2 دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی  به شماره مدرك IN-WI-09  كه در كمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشكی سازمان غذا و دارو به تصویب رسیده است، جهت اجراء و ابلاغ به حوزه های ذیربط به حضور ارسال می گردد. .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 439

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp