بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها
بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

خانه بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

Table of Content

  whatsapp: 09018317541 02142326

  بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

  بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها ، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 655/139537 مورخ 14/9/1395 را خطاب به مدیر عامل شركتهای تولید كننده دارو، شركت فاران شیمی، شركت دارو درمان پارس، شركت داروسازی امین، شركت مهر دارو، شركت سجاد داروی شرق، شركت اكسیر، شركت سها، شركت كارخانجات داروپخش، شركت داروسازی الحاوی، شركت كیش مدیفارم، شركت داروسازی رها، مدیر عامل شركت های توزیع كننده دارو شركت سلامت پخش هستی، شركت پخش البرز، شركت پخش رازی و شركت توزیع داروپخش به شرح زیر اعلام نموده است:

  بخشنامه بهداشت

  در راستای تحقق زنجیره تأمین الكترونیكی فرآورده‌های سلامت محور، در فاز اول اقدام به راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروهای تحت كنترل روی سامانه تبادل اطلاعات سلامت (H.I.X)شده است. از تاریخ 15/10/1395 كلیه حواله‌ها و فاكتورهای صادره مربوط به دارو‌های تحت كنترل می‌بایست در سامانهH.I.X تبادل شده و كد دریافت شده از سامانه روی اسناد فوق درج شود. لذا از تاریخ فوق حواله و فاكتورهای صادر شده بدون كد H.I.X فاقد اعتبار هستند. لازم به ذكر است صدور كلیه مجوزهای تولید، توزیع و واردات مواد اولیه مربوط به این گروه‌های دارویی بر اساس میزان عملكرد ثبت شده در سامانه خواهد بود.

  Author: persian / Date: 2017-10-26
  0 621

  Please comment on this post

  Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
  a good sense of trust
  021-42326 WhatsApp