بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی ، مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 137285/664 مورخ 7/9/1395 را خطاب به مدیر عامل و مسئول فنی كلیه شركتهای تولید كننده و وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت كد irc

به اطلاع كلیه شركتهای تولید كننده و وارد كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی می رساند، حسب درخواست مكرر شركتها، امكان تصحیح كد gtin و وجوه افتراقی فارسی و لاتین برای كلیه ردیف های ثبت در تمام وضعیتها اعم از عودت، تایید و … برای كدهای IRC ایجاد گردید. بدین منظور شركتها قادر هستند با مراجعه به كارتابل خود از مسیر (import.imed.ir—> ثبت كالای پزشكی —> تصحیح gtin —> افزودن gtin—> گزینه ویرایش) اقدام به ویرایش نمایند و نیازی به مراجعه و مكاتبه با این اداره كل نمی باشد. در این خصوص لازم است به نكات ذیل توجه شود:

1.به دلیل الزام رعایت امنیت دادها، شركت ها فقط دوبار امكان ویرایش موارد فوق را در اختیار دارند و پس از آن با پیغام خطای مرتبط روبرو خواهند شد. لذا لازم است در ورود اطلاعات خود دقت نمایند.

2.تا زمان نهایی شدن سامانه، احتمال قطع و وصل شدن وب سرویس ویرایش كدهای IRC با سازمان غذا و دارو وجود دارد. در صورتی كه ویرایش درخواستی با خطا مواجه گردید، مجدداً جهت ویرایش اقدام نمایید.

3.در خصوص پرونده های عودتی، در صورتی كه نیاز به استفاده از gtin آن در پرونده دیگری دارید، از دسترسی مذكور جهت تغییر gtin و وجه افتراق پرونده عودتی استفاده نمایید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 567

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp