بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاههای علوم پزشكی
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاههای علوم پزشكی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاههای علوم پزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاههای علوم پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاههای علوم پزشكی :  مدیر كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 60104/664 مورخ 20/06/1395 را خطاب به مدیر عامل و ناظر فنی كلیه شركتهای تولید كننده و وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت پروانه كالای تولیدی

با توجه به سیاستهای این اداره كل در سال 95 و ابلاغ رئیس محترم سازمان مبنی بر واگذاری برخی از فعالیتهای جاری به دانشگاههای علوم پزشكی ، بدینوسیله به اطلاع میرساند درخواستهای صدور مجوز ورود،ورود ترخیص همزمان،ترخیص،جایگزینی،تمدیدو اصلاحیه در مورد كالاهای كلاس خطر A,B  و دارای كد ثبت  و همچنین درخواست تمدید پروانه ساخت كالاهای تولیدی كلاس خطر A,B  مطابق با فهرست اعلامی در سایت اداره كل ،از روز شنبه مورخ 3/7/95 در معاونت غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشكی انجام خواهد شد. لذا جهت كسب اطلاعات بیشتر درخصوص فهرست كالاهای مشمول طرح تفویض،در حوزه های صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه تولید به سایت اداره كل به آدرس Imedمراجعه فرمایید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1180

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp