بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهای ساخت كشور چین كه در آن كشور ثبت نگردیده
بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهای ساخت كشور چین كه در آن كشور ثبت نگردیده

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهای ساخت كشور چین كه در آن كشور ثبت نگردیده

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص مجاز نبودن واردات كالاهای ساخت كشور چین كه در آن كشور ثبت نگردیده

مدیر كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 664/92036 مورخ 06/06/1395 را خطاب به مدیر عامل و ناظر فنی كلیه شركتهای وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت در مورد كالای ساخت چین
به اطلاع می رساند، با توجه به مصوبه كمیته فنی تجهیزات پزشكی، كالاهای ساخت كشور چین كه در آن كشور ثبت نگردیده و اجازه فروش نداشته باشند، مجاز به واردات نمی باشند. شایان ذكر است، در خصوص كالاهایی كه قبلا مجوز ورود آنها صادر گردیده، صرفا تا پایان آذرماه سال جاری مجوز ترخیص صادر خواهد شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 362

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد