بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی
بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی

خانه بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی طرف قرارداد با شركت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشكی كشور حداكثر ظرف مدت یك ماه ، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 125315/666 مورخ 12/8/1395 را خطاب به كلیه دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراكز در مانی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سایردستگاه های طرف قرارداد به شرح زیر اعلام نموده است:

با عنایت به ادغام شركت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشكی كشور با این سازمان طبق مصوبه 137 و 138 شورای عالی اداری و مصوبه مجمع عمومی عادی (فوق العاده مورخ 1/11/1392 ) خواهشمند است دستور فرمائید بمنظور عودت تضامین به مراكز طرف قرارداد با شركت فوق الذكر كه در اختیار این سازمان می باشد حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره طرف قرارداد (شامل خرید، تحویل، نصب و راه اندازی و دوره گارانتی) به ذیحسابی این سازمان اقدام لازم بعمل آورند. بدیهی است پس از اتمام مدت تعیین شده ذیحسابی این سازمان نسبت به آزادسازی ضمانت نامه ها یا كن لم یكن نمودن آن اقدام نموده و هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 492

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp