بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

خانه بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan 160mg، Euthyrox 150 mg، MODIWAKE 100 mg و Avmigran film tablet

 مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 128048/665 مورخ 17/8/1395 را خطاب به معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت

پیرو بازرسی‌های صورت گرفته از داروخانه‌های سطح شهر دارو‌های تقلبی زیر بصورت قاچاق (همگی با باركد جعلی تركیه) در سطح معدودی از داروخانه های كشور توزیع شده است این فراورده ها دارای برچسب تقلبی با شماره پیامك جعلی 30006859000411 می‌باشد. خواهشمند است، ضمن بازرسی دقیق و جدی داروخانه ها ، در سطح عمومی (بصورت اعلامیه اجباری جهت درج در داروخانه ها) در مورد شماره پیامك صحیح 20008822 و سایت ttac.ir اطلاع رسانی شود و بیماران توجیه شوند كه وجود این برچسب دلیل سلامت دارو نبوده و استعلام از طریق پیامك یا وب سایت سازمان، اصالت دارو را تایید میكند.

1.Diovan 160mg (varsaltan)-novartis

2.Euthyrox 150 mg(levothyroxine) – merck serono

3.MODIWAKE 100 mg(modafinil) – generica

4.Avmigran film tablet(ergotamine tartarate)-I.E.ULAGAY

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 990

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp