بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو به اندونزی از ارائه اسناد آزمایشگاهی
بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو به اندونزی از ارائه اسناد آزمایشگاهی

خانه بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو به اندونزی از ارائه اسناد آزمایشگاهی

بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو به اندونزی از ارائه اسناد آزمایشگاهی

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو به اندونزی از ارائه اسناد آزمایشگاهی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 56341/311/95 مورخ 18/9/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

معافیت صادركنندگان خرما به اندونزی

بر اساس اعلام وزارت كشاورزی اندونزی در جلسه مورخ 17 آذر 1395، از اول دسامبر سال 2016 واردات خرما، زیتون و دانه كاكائو از شمول مقررات معرفی آزمایشگاه توسط نهادهای مرتبط كشورهای صادركننده معاف بوده و صادركنندگان می توانند از تاریخ یادشده طبق روال قبل فرایند صادرات به اندونزی را انجام دهند. لازم به توضیح است وزارت كشاورزی اندونزی از سال گذشته مقرر نموده بود برای واردات محصولات غذایی با منشاء گیاهی از جمله اقلام فوق،كشورهای صادركننده این محصولات باید مشخصات آزمایشگاه‌های مورد تایید خود همراه با اطلاعات چگونگی مبارزه آفت‌كش‌ها و سایر مقررات مرتبط به نهادهای قرنطینه اندونزی معرفی نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 307

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد