بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور

خانه بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور

بخشنامه وزارت صنعت، در مورد دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور : دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه چگونگی عرضه اتانول

به منظور ساماندهی و پایش تولید، توزیع اتانول(الكل) و جلوگیری از عرضه و تقاضای خارج از شبكه، دستورالعمل مذكور به شرح پیوست ابلاغ می گردد.

دانلود مطلب پیوست اتانول

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 230

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد