بخشنامه گمرك ایران در خصوص تسهیل ترانزیت محموله های خشكبار و شكلات از كشور
بخشنامه گمرك ایران در خصوص تسهیل ترانزیت محموله های خشكبار و شكلات از كشور

خانه بخشنامه گمرك ایران در خصوص تسهیل ترانزیت محموله های خشكبار و شكلات از كشور

بخشنامه گمرك ایران در خصوص تسهیل ترانزیت محموله های خشكبار و شكلات از كشور

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسهیل ترانزیت محموله های خشكبار و شكلات از كشور ، مدیر كل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرك جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك ترانریت خشكبار و شكلات

پیرو بخشنامه های شماره 238833/94 مورخ 12/12/1394 و 248132/94 مورخ 24/12/1394 با توجه به نامه شماره 403/10/952 مورخ 8/2/1395 شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر بلامانع اعلام نمودن ورود محمولات خشكبار و شكلات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و درخواست بازنگری در بخشنامه مذكور، با درنظر گرفتن كاهش ریسك رسوب كالاهای فوق الذكر در داخل كشور و در خواست های متعدد شركت های تولیدی مستقر در مناطق فوق الذكر، به منظور عبور خارجی كالاهای یادشده، ضمن اعلام كان لم یكن تلقی نمودن قسمتی از مفاد بخشنامه های فوق الذكر (صرفا در خصوص عبور خارجی شكلات و خشكبار به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا با رعایت سایر مقررات و انجام تشریفات كامل گمركی مروبطه اعلام می گردد. لذا خواهشمنداست دستور فرمایید ضمن توجه اقدام مقتضی را معمول نمایند.

 1- عبور كالاهای مذكور (میوه، تره بار، خشكبار و شكلات) با ارزیابی كامل فیزیكی در گمركات مبدا و مقصد صورت پذیرد.

 2- استفاده از محفظه های استاندارد و حائز شرایط حمل كالا (كانتینرها) و دارا بودن GPS جهت وسایط نقلیه عبوری مورد تاكید می باشد.

 3- با توجه به ماده 10 قانون امور گمركی و به منظور سلامت عبور خارجی كالا (میوه و تره بار) از كشور، ضمن تودیع بیمه نامه معتبر بابت حقوق ورودی، نسبت به اخذ سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانكی به میزان نیم تا یك برابر ارزش كالا با نظر مستقیم مدیریت گمرك ذی ربط نیز اقدام گردد. ضمنا اخذ و تمدید ضمانت نامه های تجمیعی مربوط به میوه و تره بار صرفا به ناظرین و مدیران كل گمركات تفویض اختیار می گردد. شایان ذكراست همچنان عبور خارجی میوه و تره بار به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ممنوع می باشد.

 4- در گمركات ورودی و خروجی مجهز به دستگاه X-RAY الزاما می بایست كامیون های حامل میوه، تره بار، خشكبار، شكلات، پارچه، پوشاك، آهن آلات قراضه، كالاهای كم ارزش و سایر كالاهای حساس تصویربرداری مكانیزه گردند.

 5- به منظور تعامل و هماهنگی هر چه بهتر گمرك با نیروی انتظامی، شماره كامیون و سریال اظهارنامه از طریق سامانه الكترونیكی گمرك ذی ربط به طریق مقتضی به ایستگاه های بازرسی ناجا پیامك گردد.

 6- گمركات بوشهر، میرجاوه، بازرگان، بندرعباس (شهید رجایی/ شهید باهنر)، باشماق و شلمچه تمهیدات ویژه و حساسیت بیشتری در انجام تشریفات قانونی كالاها و محمولات مذكور داشته باشند.7- باتوجه به نامه شماره 730/20374 مورخ 14/10/1394 سازمان حفظ نباتات وزارت جهادكشاورزی مبنی بر “لزوم كنترل و نظارت بیشتر بر ترانزیت خارجی محموله های گیاهی با ریسك زیاد و نیاز به اخذ مجوز قبلی از سازمان متبوعه به منظور حصول اطمینان بیشتر از عدم رسوب احتمالی اینگونه محمولات مقرر است مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در گمركات ضمن بازدید دقیق كلیه محموله های عبوری اعم از ورودی و خروجی نسبت به ثبت موارد ورود و خروج مربوط به هر مجوز یا گواهی قرنطینه ای اقدام نمایند، لذا صدور مجوزهای بعدی جهت شركت های حمل و نقل بین المللی منوط به ارائه جداول تكمیل شده از سوی مامورین قرنطینه خواهد بود” بنابراین لازم است ضمن توجه به نكات مطروحه فوق، همكای لازم را با متصدیان مربوطه قرنطینه نباتی به عمل آورده تا نسبت به بازدید و كنترل كلیه محموله های فوق الاشاره درمبداء و مقصد به منظور احراز مجوز قرنطینه برابر مقررات و نظارت بر عبور خارجی انواع میوه و محصولات كشاورزی و باغی اعمال و اقدام مقتضی را معمول نمایند. بدیهی است این دستورالعمل در جهت ایجاد تسهیلات عبور خارجی شكلات و خشكبار صورت گرفته در صورت بروز هرگونه تخلف و رسوب كالا در كشور از سوی شركت های حمل و نقل بین المللی ضمن اقدامات لازم و قضایی مراتب به قید فوریت به این دفتر اعلام تا د رجهت كاهش تسهیلات در نظر گرفته شده، تجدید نظر و اقدام مقتضی معمول گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 166

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد