بخشنامه گمرك  ایران در مورد مقررات گمركی فروش كالا به مسافران در فروشگاه های آزاد
بخشنامه گمرك ایران در مورد مقررات گمركی فروش كالا به مسافران در فروشگاه های آزاد

خانه بخشنامه گمرك ایران در مورد مقررات گمركی فروش كالا به مسافران در فروشگاه های آزاد

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك ایران در مورد مقررات گمركی فروش كالا به مسافران در فروشگاه های آزاد

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد مقررات گمركی فروش كالا به مسافران در فروشگاه های آزاد، مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه های شماره 179658/113/114/73/303 مورخ 28/7/1381 و شماره 206596/113/114/73/346 مورخ 28/8/1381 مدیر كل محترم وقت دفتر واردات با عنایت به مكاتبات متعدد گمركات اجرایی و به منظور ایجاد وحدت رویه اعلام می دارد:

بخشنامه گمرك

 1- با توجه به اینكه مطابق ماده 92 قانون امور گمركی، فروشگاه های آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر می گردد، لذا فروش كالاهای خارجی از فروشگاه های مذكور به مسافرین ورودی، تابع ضوابط و قوانین مقرر در خصوص كالاهای مسافرین ورودی بوده و با توجه به بخشنامه های صدر الاشاره، فروش كالاها و لوازم خانگی حجیم خارجی مذكور در بخشنامه های پیروی شامل یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، رادیو ضبط (به استثناء رادیو ضیط پرتال) در فروشگاه های مذكور به مسافرین ورودی امكان پذیر نخواهد بود.

2- با عنایت به مندرجات بند قبل، ورود موقت لوازم خانگی حجیم خارجی مشروحه در آن بند به مقصد فروشگاه های آزاد نیز امكان پذیر نخواهد بود.

3- ورود سایر اقلام لوازم خانگی حجیم خارجی (همچون انواع كولرهای گازی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، مایكروویو، سینما خانگی، اجاق ها و فرهای گازی یا برقی، پكیج گازی و آبگرمكن برقی یا گازی) به صورت مسافری (اعم از همراه مسافر یا خریداری شده از فروشگاه های آزاد) صرفا با رعایت كامل ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی (رعایت شرط غیر تجاری بودن و اخذ حقوق گمركی و دو برابر سودبازرگانی برای باقی مانده ارزش گمركی مازاد بر هشتاد دلار معافیت مسافری) امكان پذیر خواهد بود. بدیهی است كه در این خصوص، امكان تجمیع گذرنامه های مسافرین جهت واردات یكی از اقلام اشاره شده صرفا محدود به افراد یك خانواده بوده وامكان تجمیع بیش از ان امكان پذیر نخواهد بود.

4- با امعان نظر به ماده 92 قانون امور گمركی و با ملحوظ نمودن این موضوع كه مسافرین ورودی می توانند به جای خرید لوازم همراه خود از مبدا و حمل آنها، لوازم مورد نیاز همراه خود را از فروشگاه های آزاد مستقر در فرودگاه های مقصد خریداری نمایند، لازم است محدوده زمانی یك ماهه از تاریخ ورورد به كشور جهت خرید كالا از فروشگاه های آزاد رعایت گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1192

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp