بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی اخذ عوارض از روغن های خام وارداتی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی اخذ عوارض از روغن های خام وارداتی

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی اخذ عوارض از روغن های خام وارداتی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی اخذ عوارض از روغن های خام وارداتی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی اخذ عوارض از روغن های خام وارداتی , معاون فنی و امور گمركی گمرك جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

عوارض روغن خام وارداتی

پیرو نامه شماره 149643/94/73/434 مورخ 26/12/1394 و نامه شماره 48696/95/73/81 مورخ 18/3/1395 با عنایت به ابلاغ ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1395 دستور فرمایید نسبت به اخذ عوارض كلیه ردیف های مندرج در بخشنامه های مورد اشاره و پیروی كماكان اقدام و با توجه به شماره طبقه بندی 160158 مندرج در ردیف های درآمدی قانون بودجه سال جاری و با توجه به مكاتبه صورت گرفته با وزارت جهاد كشاورزی به شماره 86797/8  مورخ 12/5/1395 ، تا تعیین تكلیف و اعلام نتیجه از سوی وزارتخانه ذیربط، در اجرای مفاد ماده 135 قانون امور گمركی و با رعایت مفاد ماده 137 قانون مزبور و رعایت كامل مقررات نسبت به قطع مرور زمان اظهارنامه های وارداتی بابت عوارض واردات روغن های خام وارداتی از ابتدای سال اقدام نمایند. معاون فنی و امور گمركی همچنین با ارسال نامه ای به قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع كشاورزی درخصوص وصول درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت روغن خام وارداتی نوشت: با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1395 و توجه به ردیف های درآمدی مندرج در جداول شماره 5 و 4 منظم به قانون مزبور منجمله شماره طبقه بندی 160158 مبنی بر درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از روغن خام وارداتی خواهشمند است دستور فرمایید به لحاظ عدم تضییع حقوق دولت از بابت واردات روغن های خام و تحقق درآمد ردیف مورد اشاره در قانون بودجه سال 1395 چنانچه از سوی گمرك جمهوری اسلامی ایران درخصوص وصول درآمد مزبور اقدامی متصور می باشد، ضمن هماهنگی با اداره خزانه داری كل وزارت امور اقتصادی و دارایی به قید فوریت مراتب را جهت اجرا به این معاونت اعلام نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 249

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد