بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط ترخیص محموله‌های برنج وارداتی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط ترخیص محموله‌های برنج وارداتی

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط ترخیص محموله‌های برنج وارداتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط ترخیص محموله‌های برنج وارداتی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط ترخیص محموله‌های برنج وارداتی ، سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 123089/95/122471/113/73/239 مورخ 6/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه برنج وارداتی

پیرو بخشنامه های ردیف های 170 و 155 و 119 سال 1395 ،به پیوست تصویر نامه شماره 2643‏/501‏/95 مورخ 6‏/7‏/95 قائم مقام محترم وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی و صنایع كشاورزی ، منضم به ابلاغیه شماره 79951 مورخ 5‏/7‏/95 معاون محترم اجرائی ریاست جمهوری ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمائید عیناٌ مطابق با مفاد ابلاغیه فوق الاشاره و نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم را معمول نمایند ضمناٌ شایسته است مراتب را به واحدها و گمركات زیرمجموعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت كامل را اعمال نمایند. *یادآور می شود متن نامه شماره 2643‏/501‏/95 مورخ 6‏/7‏/95 قائم مقام محترم وزیر جهاد كشاورزی به شرح زیر است: احتراما به پیوست ابلاغیه شماره 79951 مورخ 5/7/1395 معاون محترم اجرایی رییس جمهور استحضار و صدور دستور اقدام لازم ایفاد می گردد.

دانلود پیوست مطلب

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 621

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp