بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017
بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017

خانه بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017

اعلام ارزش سواری رنو

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017 ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 616 كمیته مشترك گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری Renault  مدل سال 2017 ساخت فرانسه، تركیه، كره جنوبی، رومانی، مراكش و اسپانیا به نمایندگی شركت نگین خودرو به شرح زیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

دانلود پیوست مطلب

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 309

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد