بخشنامه گمرك در خصوص اعلام شرایط استفاده از مخازن شركت فراسكو
بخشنامه گمرك در خصوص اعلام شرایط استفاده از مخازن شركت فراسكو

خانه بخشنامه گمرك در خصوص اعلام شرایط استفاده از مخازن شركت فراسكو

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام شرایط استفاده از مخازن شركت فراسكو

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 92276/176 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به منظور ارائه تسهیلات در امر تولید و ذخیره سازی و صادرات فرآورده های نفتی و استفاده از مخازن شركت فراسكو (مستقر در اسكله نفتی سهیل ) در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی مواردی بشرح ذیل اعلام می گردد:

بخشنامه گمرك درخصوص مخازن فراسكو

1- با توجه به معرفی اسكله نفتی سهیل به عنوان مرزمجاز دریایی و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 26/3/95 ( موضوع تعیین گمركات تخصصی فرآورده های نفتی به گمرك جمهوری اسلامی ایران)گمرك مستقر در اسكله مزبور به عنوان گمرك تخصصی مجاز به انجام تشریفات صدور فرآورده های مایع نفت و گاز (موضوع ماده 14 دستورالعمل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز )معرفی می گردد

2- در خصوص واحدهای تولیدی و بازرگانی كه محموله صادراتی خود را در گمركات داخلی اظهار و نسبت به انجام تشریفات صدور و اخذ پروانه صادرات اقدام و قصد تخلیه و نگهداری محموله صادراتی خود در مخازن اسكله فراسكو را دارند لازم است بشرح ذیل اقدام گردد: – در زمان ورود محموله مزبور به منطقه ویژه پارس جنوبی ضمن ثبت محموله های ورودی به تفكیك مشخصات هر تانكر در دفاتر ورودی منطقه و یا سیستم ورود اطلاعات، با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه با حضور نمایندگان (سرویس ارزیابی ،درب خروج ) نسبت به تخلیه محموله در مخازن تحت پلمب گمرك اقدام و در زمان تخلیه مخازن جهت بارگیری در مخازن كشتی با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه و به صورت راندومی نسبت به اخذ نمونه از محموله صادراتی و ارسال آن به آزمایشگاههای مجاز معرفی شده و متعاقبا ارسال نتیجه آزمایش بهمراه بدل اسناد و اظهارنامه صادراتی (اخذ شده از گمرك مبدا صدور ) به كارگروه فنی استاندارد اقدام نمایند.

3- در خصوص واحدهای تولیدی و بازرگانی كه قبل از اظهار محموله صادراتی خود در گمركات داخلی درخواست تخلیه محموله صادراتی خود در مخازن شركت فراسكو را دارند: – ضروریست در زمان ورود محموله مزبور به منطقه پارس جنوبی ضمن ثبت محموله های ورودی به تفكیك مشخصات هر تانكر در دفاتر ورودی منطقه با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه با حضور نمایندگان (سرویس ارزیابی ، درب خروج ) نسبت به تخلیه محموله در مخازن تحت نظارت و پلمب گمرك اقدام و پس از اظهار محموله جهت صادرات و انجام تشریفات صدور مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی یارانه ای و بخشنامه های مربوطه، در هنگام بارگیری محموله در مخازن كشتی با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به اخذ نمونه از محموله صادراتی و ارسال آن به آزمایشگاههای مجاز معرفی شده و متعاقبا ارسال نتیجه آزمایش بهمراه بدل اظهارنامه صادراتی به كارگروه فنی استاندارد و پس از اخذ نظریه كارگروه متعاقب نظریه ابرازی نسبت به صادرات كالاوتسویه میزان صادرات با محموله های ورودی به منطقه اقدام نمایند.

  4- در صورتیكه واحد تولیدی یا بازرگانی مزبور از واحدهای معرفی شده جهت استفاده از تسهیلات بند 1 ماده 18 دستورالعمل مربوطه باشد(بلافاصله پس از انجام نمونه برداری با اخذ تعهد توسط واحد تولیدی و برای واحد بازرگانی موصوف با اخذ یك برابر ارزش كالا به صورت ضمانتنامه بانكی)نسبت به خروج محموله اقدام و متعاقبا نسبت به اتمام تشریفات صدور و پیگیری پاسخ كارگروه فنی استاندارد اقدام نمایند. در غیر اینصورت خروج محموله های اظهاری پس از انجام اتمام تشریفات صدورمنوط به اخذ نتیجه نهایی كارگروه فنی استاندارد و یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان دو برابرارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز (در صورتیكه فاقد سابقه تخلف و قاچاق باشد) و به میزان سه برابر (در صورتیكه دارای سابقه تخلف و قاچاق باشد)انجام پذیرد . همچنین حصول اطمینان ازصحت پلمب الصاقی و عدم امكان دخل و تصرف در مخازن اختصاصی هر صادر كننده مورد تاكید قرار میگیرد .

5- در خصوص تخلیه و انجام تشریفات صدور محموله های صادراتی متعلق به وزارت نفت و شركتهای تابعه آن در مخازن شركت فراسكو ،ضمن اعلام بلامانع بودن تخلیه محموله های مزبور در مخازن فوق الذكر در زمان اظهار فرآورد ه های نفتی اصلی تولیدی توسط وزارتخانه موصوف و یا شركتهای تابعه آن ضمن اخذ مجوز صادره از شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای صادرات كالا (بر اساس نمونه امضاء های مجاز معرفی شده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به انجام تشریفات صدور (خارج از دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های یارانه ای ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ) اقدام نمایند. لازم به ذكر می باشد صادرات محموله های مزبور پس از اخذ مجوزو كسر از سقف میزان تعیین شده و تائید ماهیت كالا توسط آزمایشگاههای استاندارد مستقر در آن گمرك امكان خروج محموله میسر می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 236

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد