بخشنامه گمرك در خصوص عوارض واردات سیگار
بخشنامه گمرك در خصوص عوارض واردات سیگار

خانه بخشنامه گمرك در خصوص عوارض واردات سیگار

بخشنامه گمرك در خصوص عوارض واردات سیگار

بخشنامه جدید گمرك در خصوص عوارض واردات سیگار ، گمرك ایران در بخشنامه‌ای تاكید كرد كه واردات سیگار، توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر كالاهای ساخته شده دخانی كه امسال مشمول 40 درصد افزایش تعرفه شده، منوط به اخذ سپرده یا ضمانت‌نامه است.

عوارض واردات سیگار

به گزارش مهر، در بخشنامه جدید گمرك آمده است: «پیرو بخشنامه  434/ 249643  مورخ 20/12/95 و مفاد بند 7 بخشنامه مذكور در خصوص عوارض مرتبط با ردیف درآمدی 160117 قانون بودجه سال 95 موضوع افزایش 40 درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر كالاهای ساخته شده دخانی، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به قطع مرور زمان اظهارنامه‌های مربوط به توتون وارده كه كالای آنها ترخیص شده و همچنین اخذ سپرده یا ضمانتنامه جهت عوارض فوق بابت اظهارنامه‌های در جریان و كالاهای موجود در گمرك تا اطلاع ثانوی و وصول جوابیه از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع (خام یا ساخته شده) با رعایت كامل مقررات اقدام نمایند.»

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 267

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد