بسته حمایت از تولید و صادرات گمرك
بسته حمایت از تولید و صادرات گمرك

خانه بسته حمایت از تولید و صادرات گمرك

whatsapp: 09018317541 02142326

بسته حمایت از تولید و صادرات گمرك

بسته حمایت از تولید و صادرات گمرك ایران ارائه شد كه در آن به مواردی مانند كاهش زمان ترخیص كالاهای صادراتی از هفت روز به یكروز پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، گمرك ایران برنامه‌های جدید خود از تولید و صادرات را رونمایی كرد. در بخشی از این بسته آمده است: با توجه به نقش گمرك ایران در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی و در جهت افزایش صادرات و مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف از طریق نظارت بر اجرای دقیق موانع تعرفه‌ای در راستای اجتناب از ورود كالاهای مشابه با ساخت و تولید داخل و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای كیفیت و رقابت پذیری در تولید با ایجاد تسهیلات و تسریع در ورود مواد اولیه و كالاهای سرمایه‌ای، از اواخر سال 1392 با استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در داخل كشور به منظور دستیابی به ابزارهای دانش بنیان و جایگزینی با سیستم‌های سنتی و ناكارآمد، بومی سازی و استفاده از مشاركت نیروهای دانشگاهی، طراحی مفهومی و پیاده‌سازی سامانه جامع گمركی انجام شد.

حمایت از تولید

در بخش دیگری از این گزارش به كاهش زمان ترخیص كالا در رویه واردات از 26 روز به كمتر از 3 روز، كاهش زمان ترخیص كالا در رویه صادرات از 7 روز به یكروز، كاهش میانگین زمان اعلام وصول كالاهای عبوری (ترانزیتی) در رویه عبور از 45 روز به 4 روز، كاهش اسناد ضمیمه برای اظهارنامه‌های وارداتی از 10 سند به 5 سند، كاهش اسناد ضمیمه برای اظهارنامه‌های صادراتی از 7 سند به 3 سند، كاهش فرآیند تشریفات گمركی از 7 ایستگاه كاری به 3 ایستگاه كاری و پرداخت الكترونیكی فقط با صدور شناسه پرداخت از طریق سامانه جامع امور گمركی جهت جلوگیری از جعل فیش‌های بانكی؛ به عنوان اقدامات صورت گرفته گمرك اشاره شده است.

تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده‌های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمركات از جمله گمرك شهریار (تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهلان، ارومیه، بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی (ره)، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان،‌ شهید رجایی، بندرعباس، اراك و فرودگاه امام خمینی به عنوان بخش‌های دیگری از اقدامات گمرك به منظور حمایت از صادرات و تولید یاد شده است.

همچنین در بخش پایانی بسته حمایتی گمرك تحت عنوان ارائه تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی آمده است: با توجه به راه‌اندازی كارشناسی متمركز اظهارنامه‌های وارداتی، حدود 250 شركت تولیدی شناسایی و مقرر شد اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به شركت‌های مذكور در مسیر سبز قرار گرفته و بلافاصله و بدون هرگونه كارشناسی به مرحله صندوق و پرداخت هزینه‌های مربوطه هدایت شوند. پس از صدور پروانه الكترونیك، محموله‌های مرتبط با اظهارنامه در درب خروج مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و بدین ترتیب در حداقل زمان ممكن تشریفات گمركی پایان می‌پذیرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 275

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد