بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان
بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان

خانه بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان

بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان

 بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان ،این گروه ها می توانند از بسته های حمایتی برای سهولت تولید و صادرات استفاده كنند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیركل و ناظر گمركات بوشهر گفت: این بسته ها برای حمایت از صنایع داخلی و در زمینه اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

بهنام نوروزی افزود: ترخیص نسیه كالا، ترخیص كالا با ضمانت نامه بانكی و حداقل اسناد برای واحدهای تولیدی، ایجاد مسیر سبز برای فعالان مجاز اقتصادی، عبور موقت و اجرای ماده 38  قانون رفع موانع تولید ازجمله مزایای این بسته حمایتی است.

حمایت تولید كنندگان و صادركنندگان

وی ادامه داد: اكنون واحدهای تولیدی كشور با سه مشكل اساسی یعنی كمبود نقدینگی، هزینه بالای تولید و واردات گسترده و بی رویه كالا از خارج مواجه هستند كه ترخیص كالاهای وارداتی با استفاده از ضمانت نامه بانكی از جمله موارد بسته حمایتی گمرك  است.

نوروزی افزود: تسهیلات دیگری كه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده شامل تسهیل در فرایند ترخیص كالا برای فعالان مجاز اقتصادی است و كالاهای این دسته از تجار كه بدهی ندارند در مسیر سبز تشریفات گمركی قرار می گیرد.

وی گفت: كالاهای فعالان مجاز اقتصادی بدون كارشناسی به درب خروج گمرك هدایت می شود و به این دسته از فعالان اقتصادی تسهیلات ضمانت نامه ای و سفته ای هم ارائه می شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 185

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد