بلا مانع بودن صادرات جو، ذرت، كنجاله سویا و روغن خام تصفیه نشده
بلا مانع بودن صادرات جو، ذرت، كنجاله سویا و روغن خام تصفیه نشده

خانه بلا مانع بودن صادرات جو، ذرت، كنجاله سویا و روغن خام تصفیه نشده

whatsapp: 09018317541 02142326

بلا مانع بودن صادرات جو، ذرت، كنجاله سویا و روغن خام تصفیه نشده

صادرات جو، ذرت، كنجاله سویا و روغن خام تصفیه نشده بلامانع است.

  • به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، براساس بخشنامه جدید دفتر صادرات گمرك به گمركات اجرایی، صادرات ذرت دامی با كد طبقه بندی 10059010 ، جو با كد طبقه بندی 10039000، كنجاله سویا با كد طبقه بندی 23040000 با پرداخت عوارض صادراتی متعلقه ( موضوع ردیفهای 2،3،6 جداول منضم به بخشنامه ردیف 84 مورخ 30/2/93) بلامانع است و همچنین براساس این تصمیم جدید، صادرات انواع روغن تصفیه نشده نیز بلامانع اعلام شده است.

بلامانع بودن صادرات سویا

 

  • بر همین اساس، بدیهی است كه در صورت وارداتی بودن محموله های موصوف و استفاده از ارز مبادله ای برای واردات آنها، انجام تشریفات صادرات منوط به پرداخت مابه التفاوت ارز متعلقه و ارائه نامه تسویه از بانك ذی ربط خواهد بود.
  • لازم به ذكر است كه وزارت جهاد كشاورزی در نامه ای صادرات كالاهای مذكور را بلامانع دانسته و در خصوص سایر كالاهای استعلام شده شامل گندم و آرد اعلام كرده است كه علی رغم یارانه ای بودن، با عنایت به مازاد بر نیاز كشور و با توجه به امكان عرضه آن در رینگ صادراتی بورس كالاهای كشاورزی براساس مصوبه كارگروه تنظیم بازار طبق تبصره ذیل بند «یك» مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 323/93/م/ت50429هـ مورخ 16/1/95 تصمیم گیری در خصوص كالاهای گروه اول نیاز به هماهنگی با كارگروه تنظیم بازار دارد.
  • گمرك ایران پیش از این با برگزاری جلسات مستمر با اتحادیه ها، تشكل ها و صادركنندگان از وزارت جهاد كشاورزی درخواست كرده بود تا محدودیت ها برای صادرات این كالاها برداشته شود. همچنین درخواست برای رفع محدودیت صادرات گندم و آرد از دیگر درخواست های گمرك ایران برای رفع موانع صادراتی بوده كه برداشتن این محدودیت ها موكول به نظر كارگروه تنظیم بازار شده است.
  • بر اساس برنامه جدید گمرك ایران نشست های مشتركی میان مسئولان گمرك و صادركنندگان به صورت هفتگی و با حضور تشكل ها و اتحادیه های صادركنندگان و تولیدكنندگان برگزار می شود تا علاوه بر رفع موانع صادراتی از نزدیك مشكلات تولید كنندگان كالاهای صادرات محور مطرح تا علاوه بر رفع مشكلات و موانع صادرات این كالاها ؛ تسهیلات مرتبط با ورود مواد اولیه و دیگر كالاهای واسطه ای ارائه گردد.
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 400

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد