بندر امیرآباد به جمع مناطق آزاد كشور پیوست
بندر امیرآباد به جمع مناطق آزاد كشور پیوست

خانه بندر امیرآباد به جمع مناطق آزاد كشور پیوست

بندر امیرآباد به جمع مناطق آزاد كشور پیوست

بندر امیرآباد به جمع مناطق آزاد كشور پیوست ، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر در استان مازندران به منطقه آزاد موافقت كرد.

بندر امیرآباد

شورای عالی مناطق آزاد كشور با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به منطقه آزاد موافقت كرد.احمد مظفری، سخنگوی شورای اطلاع رسانی مازندران با تایید این خبر به تسنیم، گفت: در پی موافقت شورای عالی مناطق آزاد از سوی تركان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد كشور، مدیر پروژه منطقه آزاد تجاری- صنعتی امیرآباد منصوب شد.بر این اساس در نامه ای از سوی اكبر تركان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سجودی، مشاور استاندار مازندران در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان مدیر پروژه منطقه آزاد تجاری- صنعتی امیر آباد منصوب شد.

بندر امیرآباد نام بندرگاهی در شمال شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران است.این منطقه در سه فاز با 34 پست اسكله طراحی شده‌ كه اكنون فاز اول آن تكمیل شده‌است.وسعت این منطقه كه تبدیل به منطقه آزاد شده ویژه هزار هكتار است و به شبكه ریلی ایران نیز پیوند دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 336

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد