به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد
به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد

خانه به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد

whatsapp: 09018317541 02142326

به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد

كشف یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت ، یك شركت حمل‌ونقل بین‌المللی اقدام به اظهار ترانزیت داخلی یك كانتینر كالا با عنوان كارتن خالی در یكی از گمركات ورودی به مقصد یكی از گمركات داخلی می‌كند كه مأموران گمرك با رصد این محموله از اتاق مانیتورینگ دفتر نظارت بر ترانزیت مستقر در ستاد مركزی گمرك ایران به مغایرت اطلاعات ورودی مشكوك ومراتب را جهت بررسی و فك پلمپ كشور مبدأ و ارزیابی دقیق كالا به گمرك مبدأ اعلام می كنند.

كشف كانتینر قاچاق لوازم ارایشی

متعاقباً پس از ارزیابی كامل محموله توسط گمرك مبدأ مشخص می‌گردد كه قسمت جلو درب ورودی كانتینر به طرز ماهرانه‌ای با كارتن خالی پوشانده شده است اما در ردیف‌های انتهایی كارتن‌های حاوی لوازم آرایشی جاسازی شده است. با توجه به رویه ترانزیت و به استناد ماده 61 قانون امور گمركی و اظهار خلاف واقع توأم با اسناد خلاف، این كالا مشمول قاچاق شده و پرونده قاچاق تشكیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1279

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp