به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد
به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد

خانه به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد

به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق كشف شد

كشف یك كانتینر لوازم آرایشی قاچاق به كمك سامانه مانیتورینگ ترانزیت ، یك شركت حمل‌ونقل بین‌المللی اقدام به اظهار ترانزیت داخلی یك كانتینر كالا با عنوان كارتن خالی در یكی از گمركات ورودی به مقصد یكی از گمركات داخلی می‌كند كه مأموران گمرك با رصد این محموله از اتاق مانیتورینگ دفتر نظارت بر ترانزیت مستقر در ستاد مركزی گمرك ایران به مغایرت اطلاعات ورودی مشكوك ومراتب را جهت بررسی و فك پلمپ كشور مبدأ و ارزیابی دقیق كالا به گمرك مبدأ اعلام می كنند.

كشف كانتینر قاچاق لوازم ارایشی

متعاقباً پس از ارزیابی كامل محموله توسط گمرك مبدأ مشخص می‌گردد كه قسمت جلو درب ورودی كانتینر به طرز ماهرانه‌ای با كارتن خالی پوشانده شده است اما در ردیف‌های انتهایی كارتن‌های حاوی لوازم آرایشی جاسازی شده است. با توجه به رویه ترانزیت و به استناد ماده 61 قانون امور گمركی و اظهار خلاف واقع توأم با اسناد خلاف، این كالا مشمول قاچاق شده و پرونده قاچاق تشكیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 268

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد