بیش از 12 میلیون حب قرص ترامادول در گمرك گناوه كشف شد
بیش از 12 میلیون حب قرص ترامادول در گمرك گناوه كشف شد

خانه بیش از 12 میلیون حب قرص ترامادول در گمرك گناوه كشف شد

بیش از 12 میلیون حب قرص ترامادول در گمرك گناوه كشف شد

بیش از 12 میلیون حب قرص ترامادول در گمرك گناوه كشف شد . به گزارش روز یكشنبه ایرنا از گمرك جمهوری اسلامی ایران، ماموران گمرك گناوه در استان بوشهر یك كانتینر كالای وارداتی را كه با عنوان كالاهای ورزشی اظهار شده بود، مورد بازرسی قرار دادند.

كشف قرص ترامادول

برپایه این گزارش، پس از بازرسی بعمل آمده مشخص شد 254 كارتن معادل 12 میلیون و 676 هزار حب قرص ترامادول زیر كالای اظهاری جاسازی شده است.به گزارش ایرنا، گمرك ایران سال گذشته از سوی مركز اطلاعات و امنیت سازمان جهانی گمرك به عنوان یكی از گمركات برتر جهان در مبارزه با مواد مخدر شناخته شد.

در دولت یازدهم شاهد ركوردشكنی كشف مواد مخدر و پیش سازهای سنتی و صنعتی و همچنین انواع روانگردان ها در گمرك بوده ایم، به گونه ای كه فقط پارسال 290 تن انواع مواد مخدر و پیش ساز كشف شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 192

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد