تاثیر خروج  ریال  بر تجارت خارجی
تاثیر خروج ریال بر تجارت خارجی

خانه تاثیر خروج ریال بر تجارت خارجی

تاثیر خروج ریال بر تجارت خارجی

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تبدیل واحد پولی كشور از ریال به تومان، گفت: این اقدام می‌تواند در مبادلات و جابجایی پول اثر مثبت داشته باشد اما در متغیرهایی مثل واردات، صادرات یا درآمد ملی هیچ تاثیری نخواهد داشت.

اثرات تبدیل ریال به تومان

كاظم دوست‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: حذف ریال از واحد پولی و تعیین تومان به عنوان تنها واحد پولی به لحاظ تئوری تفاوتی برای اقتصاد نخواهد داشت.وی افزود:‌ اگر توازنی كه بین حجم پولی كه در اختیار بانك مركزی به عنوان بدهی و از طرف دیگر دارایی‌هایی بانك مركزی وجود دارد، به هم نخورد و این حجم پول زیاد نشود به طور طبیعی واحد پولی اثری بر مسائل اقتصادی نخواهد داشت.این كارشناس مسائل بانكی و بازار سرمایه با بیان ادامه داد: به لحاظ روانی این تصمیم اثراتی خواهد داشت، چون بر اساس ذهنیت موجود همیشه این انتظار وجود دارد كه ریال هر سال به دلیل تورم درصدی تضعیف شود، به همین دلیل اگر واحد پولی درشت و بزرگ باشد در صورتی كه همین میزان تورم فعلی هم وجود داشته باشد، اثرات تورمی آن روی ریال تاثیر منفی می‌گذارد و واحد پولی را ضعیف می‌كند. ‌

دوست حسینی تصریح كرد: در این زمینه باید مشخص شود كه آیا قرار است یك صفر از واحد پولی حذف شود یا اینكه واحد پولی جدیدی تعریف خواهد شد. اگر قرار بر تعریف كردن واحد پولی جدید است دلیلی ندارد كه متناسب با صفر این اتفاق بیفتد. مثلا هر 384 ریال به عنوان یك « دریك» یا تومان جدید تعریف شود، ولی اگر بحث حذف صفر باشد مثل آن اتفاقی كه در تركیه و چند كشور دیگر رخ داد می‌تواند در گردش اسكناس‌ها و مبادلات و جابجایی پول تاثیرگذار باشد.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی یك تومان معادل 10 ریال شود به معنی 10 برابر شدن آن است. در مقطعی بحث حذف چهار صفر از واحد پولی مطرح بود كه اگر چنین اتفاقی می افتاد اثرات تورمی زیادی در پی داشت. به نظر می‌رسد به دلیل اینكه تجربه چنین اقدامی را نداشته‌ایم این حذف باید با احتیاط و با عددهای كوچك یعنی یك یا دو صفر شروع شود.

وی همچنین درباره تاثیر این اقدام بر واردات و صادرات گفت: حذف ریال یا حذف یك صفر از واحد پولی در متغیرهای اقتصادی در حوزه تجارت بین الملل مثل صادرات و واردات تاثیری نخواهد داشت و تنها در جابجایی پول و نگهداری و ذخیره سازی پول اهمیت دارد اما نمی‌تواند تاثیری روی متغیرهایی مثل درآمد ملی، صادرات یا واردات داشته باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 203

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد