تبادل اطلاعات میان گمركات ایران و ارمنستان الكترونیكی شد
تبادل اطلاعات میان گمركات ایران و ارمنستان الكترونیكی شد

خانه تبادل اطلاعات میان گمركات ایران و ارمنستان الكترونیكی شد

whatsapp: 09018317541 02142326

تبادل اطلاعات میان گمركات ایران و ارمنستان الكترونیكی شد

گمرك ایران در ادامه توسعه ارتباطات با كشورهای همسایه و در ادامه روند الكترونیكی شدن تبادلات با این كشورها، تبادل الكترونیكی اطلاعات با ارمنستان را كلید زد.

تبادل الكترونیكی اطلاعات گمركی

 به گزارش ایرنا، با این اقدام ارمنستان پس از روسیه، تركیه، افغانستان و آذربایجان پنجمین كشوری است كه وارد تبادل الكترونیكی اطلاعات با ایران می شود.گمرك جمهوری اسلامی ایران هدف از این اقدام را تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص كالا عنوان كرده است.

با این اقدام كه در چارچوب ایجاد دروازه مشترك مرزی به صورت مجازی انجام می‌شود، امكان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شكل آسان‌تری امكان‌پذیر خواهد شد.

با این شیوه، اطلاعات گمركی مربوط به ترخیص كالاهای صادراتی و وارداتی در گمرك مرزی یك كشور مورد قبول گمرك طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفه‌جویی خواهد شد.

به عبارت دیگر امور گمركی مربوط به ترخیص محموله‌های تجاری در گمركات مرزی دو كشور فقط یك بار انجام می‌شود و این قابلیت به گمركات طرفین امكان می‌دهد تا هر كشور اظهارنامه صادراتی كشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.

در این سیستم اطلاعات صاحب كالا، كد طبقه‌بندی كالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش كالاها بین گمركات مرزی دو كشور مبادله می‌شود و با این اقدام امكان جعل و دخل وتصرف در اسناد گمركی دو كشور به صفر می‌رسد.علاوه بر آن گمرك كشور مقابل از همه محموله‌های صادراتی به مقصد كشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود با تبادل الكترونیكی اطلاعات میان گمرك ایران و كشورهای یادشده و به دنبال آن انجام تشریفات كالا در گمرك مبدأ، تجارت با كشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود.

این اقدام گمرك ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و با استفاده از قابلیت های سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امكان ایجاد پنجره مشترك مجازی میان كشورهای همسایه و طرف معامله فراهم شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 360

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد