تجارت خارجی با كدام تسهیل می شود؟ پنجره واحد یا سامانه جامع تجارت
تجارت خارجی با كدام تسهیل می شود؟ پنجره واحد یا سامانه جامع تجارت

خانه تجارت خارجی با كدام تسهیل می شود؟ پنجره واحد یا سامانه جامع تجارت

تجارت خارجی با كدام تسهیل می شود؟ پنجره واحد یا سامانه جامع تجارت

به گزارش خبرنگار ایمنا، در پی بالاگرفتن اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از راه اندازی دو سامانه جامع تجارت و پنجره واحد با هدف مبارزه با قاچاق كالا كه موازی كاری محسوب می شود شامگاه یكشنبه مسئولان گمركی و ستاد مبارزه با قاچاق كالا، وزارت صنعت، اتحادیه انبارداران با حضور در برنامه تیتر امشب به بررسی موضوع اختلاف را بررسی كردند.

مدیر كل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرك در این برنامه پیرامون موضوع، اظهار داشت: با استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی، انجام تشریفات در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز كاهش یافته است. درسامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرایندهایی انجام می گیرد كه از سال 92 مكانیزه شده است.

زهره خیالی گفت: تمام اسناد در گمرك كنترل می شود و ثبت سفارش دلیل بر ورود كالا نیست و تنها گمرك تایید می كند كه كالا وارد شده است یا خیر.

وی افزود: انجام مكانیزه فرآیندها و كنترل‌های لازم، پرداخت الكترونیك، با راه‌اندازی سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی به رشد فزاینده ای رسیده است.

تجارت خارجی و سامانه تجارت

وظیفه گمرك شفاف سازی است

خیالی در مورد مسیر تامین ارز گفت: از زمان ثبت سفارس تا تبدیل به واردات قانونی، گمرك موظف به كنترل اسناد است.  فرایند های گمركی مكانیزه شده است و اسناد در اختیار بانك عامل قرار می گیرد.

وی با اشاره قوانین موجود در خصوص جلوگیری از قاچاق كالا و برخی فعالیت های گمرك، گفت: 18 قانون و مصوبه وجود دارد كه یكی از آنها در مورد مبارزه با قاچاق كالاست كه در سال 95 ابلاغ شده است و كلیه دستگاه ها موظف هستند كه اسناد خود را در اختیار گمرك قرار دهند.

به گفته مدیر كل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرك، سامانه جامع تجارت در مورد صادرات و واردات فعالیت ویژه دارد. بر اساس بند ج ماده 38 گمرك، متصدی پنجره واحد تجارت فرامرزی است.

وی با تاكید بر اینكه وظیفه گمرك شفاف سازی است، افزود: بحث سامانه انبارها پروسه ای جداست كه كالاها را ردیابی می كنند كه كالا از كدام منظر به انبارهای ثبت شده ورود می كنند. همچنین شماره ثبت انبار به معنی كنترل انبار نیست و باید بر اساس واقعیت های موجود تصمیم بگیریم.

سامانه جامع تجارت و پنجره واحد زیرمجموعه سامانه مبارزه با قاچاق كالا هستند

مدیر كل فناوری اطلاعات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز دیگر مهمان برنامه با اشاره به اینكه حمل كالا در خارج از كشور و تامین ارز توسط بازرگان بخشی از فرایند واردات كالاست، تصریح كرد: گمرك بر این بخش نظارتی ندارد و براساس قانون بازرگان باید با سامانه جامع تجارت كار كند.

حمیدرضا دهقانی نیا افزود: سامانه جامع تجارت و پنجره واحد هردو زیرمجموعه سامانه مبارزه با قاچاق كالا است كه البته همین سامانه زیر مجموعه های زیادی را شامل می شود.

وی با اشاره به اینكه بازرگان ابتدا در مبدا تولید، كالای مورد نظر را ثبت می كند، بیان داشت: زمانی كه صلاحیت احراز می شود قراردادی با تولید كننده می بندد، بعد از ثبت سفارش برای دریافت ارز اقدام می كند، در نهایت بعد تایید درخواست از سوی بانك مجوزهای لازم را برای واردات دریافت می كند.

در لجستیك و حمل كالا گمرك هیچ نقشی ندارد

مدیر كل فناوری اطلاعات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكید بر اینكه قانون به صراحت می گوید در لجستیك و حمل كالا عملا گمرك هیچ نقشی ندارد، در تامین ارز نیز گمرك وظیفه خاصی ندارد، تصریح كرد: اگرچه گمرك در این زمینه پیشگام بوده اما همه اینها جزو وظایف سامانه جامع تجارت است و تمام دستگاه های فعال در این زمینه باید از طریق سامانه جامع تجارت با یكدیگر تبادل كالا و اطلاعات داشته باشند.

وی با بیان اینكه بعد از تشریفات گمركی از مرحله ترخیص و سیكل اداری آنكه نیازمند حمل داخلی است تا انبار كالا و حتی معامله و تسویه حساب ما همراه بازرگان هستیم، گفت: صاحب سند در سفارش ها، متولی مشخصی دارد و در این موارد در تبادلات مالی این بانك ها هستند كه در این موضوعات ورود می كنند و عملا گمرك وظیفه ای در این حوزه ندارد.

دهقانی نیا گفت: قانون می گوید گمرك به جای تبادل اطلاعات با همه سازمان ها در حوزه بازرگانی بهتر است كه این تبادلات را فقط با سامانه تجارت داشته باشد.

الكترونیكی كردن اسناد كالا بر عهده وزارت صنایع است

وی افزود: الكترونیكی كردن اسناد بر اساس قانون بر عهده وزارت صنایع است، زمانی كه دستگاه ها در كارهای یكدیگر ورود می كنند نتیجه ای جز تداخل كاری بین دستگاه ها ندارد.

مدیر كل فناوری اطلاعات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اینكه تمام سامانه ها راه اندازی شده و حتی آموزش های لازم هم به دستگاه های ذی ربط داده شده است، گفت: اینكه ادعا می شود این سامانه ها راه اندازی نشده صحت ندارد زیرا دوستان در اداره سمت و خود بنده در استان ها در محل آموزش حضور داشتیم و مراحل را از نزدیك رصد می كردیم.

وی افزود: زمانی كه كالا احصا می شود باید نوع كالا، محل كالا و مالكیت كالا مشخص باشد، این از جمله قوانین مبارزه با قاچاق كالاست و در حیطه وظایف گمرك نیست.

تجارت یك فرایند عریض و طویلی دارد

شیری كارشناس امور گمرك نیز در این برنامه با تاكید بر اینكه تجارت یك فرایند عریض و طویلی دارد، اظهار داشت: بازرگان با دستگاه های مختلفی از جمله اتاق بازرگانی، اخذ كارت بازرگانی، قرارداد های تجاری و پیش فاكتور، مجوزهای ورود مجوزهای ثبت سفارش و تامین ارز و لجستیك بین المللی و بارنامه و تصویه حساب با شركت های بین المللی در ارتباط است.

وی افزود: بازرگان در تمام این زنجیره باید تبادل اطلاعات با دستگاه های مختلف داشته باشد. بعد از تشریفات گمركی حمل بین شهری و انبار كالا را داریم كه فرایند طولانی است كه بازرگان باید با دستگاه های مختلف كه حدود 30 دستگاه است ارتباط داشته باشد.

به گفته شیری، مواد 32 و 33 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشخص كرده كه تنها درگاه ارتباطی بازرگان سامانه جامع تجارت است.

وی با بیان اینكه جایگاه سامانه ها در قانون به صورت شفاف مشخص شده است، افزود: سامانه جامع گمرك، بیمه، پورتال عرضی، حمل و نقل كه سامانه های عملیاتی هستند كه فعالیت های داخلی را مدیریت می كنند اما سامانه تجارت تنها درگاه تبادل ارتباطی بازرگان با دستگاه های دخیل در امر تجارت است.

این كارشناس با بیان اینكه گمرك به وظیفه خود عمل كرده و سامانه را راه اندازی كرده است، یادآور شد: گمرك تا قبل از این ارتباط مستقیم با دستگاه ها داشت اما بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت گمرك موظف است از طریق این سامانه با دستگاه های مجوزدهنده در ارتباط باشد و خودش به تنهایی نمی تواند عمل كند.

ضرورت لینك شدن سازمان صنعت با گمرك

كشاورز رئیس اداره انبارداران نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: سازمان صنعت وتجارت هنوز كدی برای شناسه نداده است اما گمرك و نیروی انتظامی كد داده اند كه كار سریع انجام شود.

كشاورز با طرح این سوال كه وقتی كالا وارد می شود و قاچاق محسوب نمی شود برای ورود به انبار مشكل دارد، بیان داشت: قرار شده است كه سازمان صنعت با گمرك لینك شوند نه اینكه مردم را سردرگم كنند.

مدیر كل فناوری اطلاعات وزارت صنعت و تجارت نیز در ارتباط تلفنی با بیان اینكه وقتی قراردادی بسته می شود هنوز كالا حمل نشده است كه گمرك در جریان خبر قرار گیرد، اظهار داشت: اما وقتی كالا حمل شد و در آب های كشور وارد و در گمرك ثبت می شود امكان فرایند گمركی داریم.

شكوهی تاكید كرد: تلاش بر این است كه به جای اینكه تمام كار در گمرك انجام شود كار را تقسیم كنیم. علاوه بر اینكه تمام انبارها در این سامانه رجیستری شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 299

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد