تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد
تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد

خانه تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد

whatsapp: 09018317541 02142326

تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد

با موافقت نمایندگان مجلس ؛ تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد ، نمایندگان مردم در خانه ملت با تحقیق و تفحص از روند بررسی مبارزه با قاچاق كالا و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناكارآمدی آن در دولت های مختلف موافقت كردند.

قاچاق كالا

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 3 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی درخصوص “تقاضای تحقیق و تفحص از روند بررسی مبارزه با قاچاق كالا و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناكارآمدی آن در دولت های مختلف” با 150 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت كردند؛ این در حالی است كه این تقاضا با كمتر از یك رأی لازم در كمیسیون مربوطه رد شده بود.

لازم به ذكر است نمایندگان ابتدا با پیشنهاد رد این تحقیق و تفحص از سوی كمیسیون اقتصادی مجلس با 41 رأی موافق، 124 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در صحن مخالفت كرده بودند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 560

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp