تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه
تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه

تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه

تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه : مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران گفت: با تصمیم هیات مدیره بانك، صادركنندگان كالا و خدمات به روسیه از تخفیف سود تسهیلات برخوردار می شوند.

تخفیف به صادركنندگان به روسیه

«علی صالح آبادی» روز سه شنبه در نشست معرفی خدمات این بانك به صادركنندگان كالا و خدمات به روسیه در اتاق ایران افزود: این بانك خطراعتباری ویژه برای روسیه اختصاص داده ودر كنار آن روابط كارگزاری را با بانك های روسی توسعه داده است.

وی ادامه داد: با همكاری سازمان برنامه و بودجه و بانك جهادكشاورزی، شركت مدیریت خدمات صادرات كه زیرمجموعه این بانك است، به صادركنندگان خدمات ارایه می كند.

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 30

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد