تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه
تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه

خانه تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه

تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه

تخفیف سود تسهیلات برای صادركنندگان به روسیه : مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران گفت: با تصمیم هیات مدیره بانك، صادركنندگان كالا و خدمات به روسیه از تخفیف سود تسهیلات برخوردار می شوند.

تخفیف به صادركنندگان به روسیه

«علی صالح آبادی» روز سه شنبه در نشست معرفی خدمات این بانك به صادركنندگان كالا و خدمات به روسیه در اتاق ایران افزود: این بانك خطراعتباری ویژه برای روسیه اختصاص داده ودر كنار آن روابط كارگزاری را با بانك های روسی توسعه داده است.

وی ادامه داد: با همكاری سازمان برنامه و بودجه و بانك جهادكشاورزی، شركت مدیریت خدمات صادرات كه زیرمجموعه این بانك است، به صادركنندگان خدمات ارایه می كند.

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 243

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد