ترخیصیه
ترخیصیه

خانه ترخیصیه

ترخیصیه

ترخیصیه ( دستورتحویل یا اجازه تحویل ) سند یا حواله تحویل كالا به صاحب آن یا عبوردهنده است كه از سوی متصدی حمل ویا نماینده وی به عنوان گمرك با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادرمی گردد.

صاحب كالا یا نماینده قانونی وی كه می خواهد كالا را از گمرك ترخیص كند، باید از طرف امانت دهنده كالا یعنی مؤسسات حمل ونقل ( زمینی، هوایی و دریایی) حواله نامه ای به عنوان گمرك ارائه نماید كه به موجب آن، مؤسسه حمل ونقل اجازه می دهد صاحب كالا یا نماینده وی، آن كالا را از گمرك تحویل گیرد.

ترخیصیه درواقع نوعی مفاسا حساب شركت حمل با وارد كننده ( صاحب كالا) بوده و به موجب آن شركت حمل كننده با تحویل قبض انباركالای وارده به صاحب كالا بلامانع بودن تحویل كالا را از نظرخود به گیرنده مندرج در ترخیصیه به گمرك اعلام می دارد.

اطلاعات مندرج درترخیصیه نیز همانند قبض انبار ازمفاد بارنامه یا مانیفست استخراج می شود.

اطلاعات مندرج دریك ترخیصیه بشرح زیرخواهد بود:

 • مشخصات گیرنده
 • نام كشتی
 • شماره بارنامه و تاریخ صدور
 • بندربارگیری
 • بندرتخلیه
 • تعداد و نوع بسته بندی
 • شرح كالا
 • وزن خالص
 • نام شركت كشتیرانی با مؤسسه حمل ونقل
 • مشخصات وسیله حمل
 • شماره فهرست كل بار
 • و………
 
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 418

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد