ترخیص كالاهای دو منظوره از گمركات
ترخیص كالاهای دو منظوره از گمركات

خانه ترخیص كالاهای دو منظوره از گمركات

ترخیص كالاهای دو منظوره از گمركات

سازمان غذا دارو بعد از اختلال ایجاد شده در ترخیص كالاهای دو منظوره از گمركات، بخشهایی از تفاهم نامه سال 91 دو سازمان را برای تسهیل در امور گمركی و تكریم ارباب رجوع گمرك ابلاغ كرد.

ترخیص كالای دومنظوره

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان غذا دارو برای تسریع در ترخیص كالاها، ماده 2 تفاهم نامه گمرك و این سازمان را كه در سال 91 منعقد شده بود برای اجرای ابلاغ كرد.بر این اساس تنها بندهای 2،3،4 ماده 2 تفاهم نامه دو سازمان كه پیش از این منعقد شده بود با هدف تسهیل در امور گمركی و تكریم ارباب رجوع از سوی سازمان غذا و دارو تنفیذ شده است.

گفتنی است در روزهای اخیر مشكلاتی در ترخیص كالاهای دو منظوره كه تعداد آنها به بیش از 300 قلم میرسد  از گمرك شهید رجایی ایجاد شده بود كه خبرگزاری تسنیم نیز در این مورد اقدام به پرسش از دو سازمان كرده بود. بر این اساس  سازمان غذا و دارو با تنفیذ ماده 2 تفاهم نامه پیشین خود با گمرك شرایطی را برای تسهیل در ترخیص كالا ایجاد كرده است.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 237

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد