ترموكوپلها(Thermocouples)
ترموكوپلها(Thermocouples)

خانه ترموكوپلها(Thermocouples)

ترموكوپلها(Thermocouples)

به نام خدا

ترموكوپلها(Thermocouples)

 تعریف :ترموكوپل ها ، سنسور های دما هستند و برای اندازه گیری دما ها در قسمت های مختلف مورد استفاده میشوند كه به شرح ذیل میباشند:

الف:بازه اندازه گیری

ترموكوپل ها از -270 درجه سانتی گراد الی +1800 درجه سانتی گراد را اندازه گیری می نمایند.

ب:خروجی سنسور

خروجی سنسور  ترموكوپل ها به صورت ولتاژی (از یك میكرو ولت تا 50 میلی ولت) میباشد

ج:از نظر قیمت و بهاء :

معمولا ترموكوپلها  ارزانتر از سنسورهای دیگر، اندازه گیری دما هستند.

* مسائلی كه برای سفارش و خرید ترموكوپل باید به آن توجه كرد عبارتند از :

  • محاسبه بازه دمایی ترمركوپل و انتخاب تایپ آن میبایست مورد توجه قرار گیرد.
  • محاسبه قطر غلاف ترموكوپل انجام گردد.
  • محاسبه سایز و طول غلاف صورت پذیرد.
  • انتخاب نوع كانكشن مناسب برای نصب ترموكوپل در محل بررسی گردد.(از نوع فلنجی و یا دنده ای)
  • شناسایی نوع سیالی كه قرار است سنسور در آنجا نصب گردد مد نظر قرار گیرد .( بررسی از نوع خوردگی و ….. كه میتوان بر اساس آن جنس غلاف ترموكوپل را تعیین نمود.)
  • بررسی فشار كاری محلی كه سنسور میخواهددر آنجا نصب گرددو انتخاب استاندارد مناسب برای ضخامت غلاف ترموكوپل و ساخت ترموول ،لازم است.
  • طریقه انتقال سیگنال ترموكوپل به اتاق كنترل و بر اساس آن انتخاب ترانسمیتر و نوع سیگنال ترانسمیتر انجام گردد.
  • در پایان بهترین گزینه برای انتخاب نوع ترموكوپل كشیدن نقشه برای آن است و تمام موارد فق الذكر میبایست در آن مشخص شده باشد.

در تصویر ذیل انواع ترموكوپل مشخص میباشد.

 

نمونه ای از نقشه های ترموكوپل در شكل زیر میباشد.

 

 

 

                                                                                                             در تصاویر ذیل نمونه هایی از ترموول را مشاهده می كنید.

 

 

 

ترموكوپلها به صورت تیپهای ذیل تقسیم بندی میگردند:

– ترموكوپل تیپ K

– ترموكوپل تیپ J

– ترموكوپل تیپ T

– ترموكوپل تیپ E

– رموكوپل تیپ N

– ترموكوپل تیپ B

– ترموكوپل تیپ R

– ترموكوپل تیپ S

نكته: این تقسیم بندی بر اساس حساسیت تجهیز و كاربردهای آن میباشد.

                                                                              با آرزوی توفیق روز افزون – یوسف امامی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 400

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد