تسریع در صادرات و واردات با اتصال راه آهن آستارا-آستارا
تسریع در صادرات و واردات با اتصال راه آهن آستارا-آستارا

خانه تسریع در صادرات و واردات با اتصال راه آهن آستارا-آستارا

تسریع در صادرات و واردات با اتصال راه آهن آستارا-آستارا

تسریع در صادرات و واردات با اتصال راه آهن آستارا-آستارا ، مدیر عامل راه آهن جمهوری آذربایجان نیز گفت : با اتصال راه آهن آستارا-آستارا بیشتر كالاهای صادراتی و وارداتی كشورهای اروپایی به سرعت حمل و نقل خواهد شد.

تسریع صادرات با راه آهن آستارا

جاوید قربان اف با اشاره به اینكه راه آهن آستارا-آستارا روابط اقتصادی كشورهای منطقه را تسهیل می كند، اضافه كرد: این خط ریلی تكمیل كننده كریدور شمال-جنوب است و كالاهایی كه از خلیج فارس به بندرعباس وارد می شود، به واسطه این خط ریلی به روسیه و اروپای شرقی حمل و نقل خواهد شد.وی با بیان اینكه شركت های اروپایی از این طرح ریلی بین المللی نهایت بهره برداری را خواهند كرد، اظهار كرد: شركت های اروپایی به صورت جدی پیگیر تكمیل این طرح هستند تا با استفاده از آن در حوزه وسیع بین المللی به تجارت بپردازند.این خط ریلی قدرت اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان را نشان می دهد و از این طریق سود كلانی نصیب دو كشور خواهد شد.

وی با اشاره به تكمیل هشت و نیم كیلومتر ریل آستارا – آستارا در جمهوری آذربایجان، تصریح كرد: این خط با اتصال به راه آهن رشت، نقش اساسی خود را در حوزه اقتصاد ایفا خواهد كرد.جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ابتدای سال جاری به منظور توسعه همكاری های اقتصادی، به ایجاد ارتباط ریلی بین دو كشور متعهد شده بودند و جمهوری آذربایجان با احداث هشت و نیم كیلومتر خط ریلی، قطار خود را به مرز ایران در آستارا رساند و ادامه این طرح با امتداد دو و نیم كیلومتر و بارانداز مربوطه در آستارای ایران اجرا می شود و به عنوان دروازه اقتصادی ایران و اوراسیا قرار است بزودی به بهره برداری برسد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 247

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد