تصویب شدن طرح اولیه ته لنجی در كمیسیون اقتصاد دولت
تصویب شدن طرح اولیه ته لنجی در كمیسیون اقتصاد دولت

خانه تصویب شدن طرح اولیه ته لنجی در كمیسیون اقتصاد دولت

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب شدن طرح اولیه ته لنجی در كمیسیون اقتصاد دولت

طرح اولیه ته لنجی در كمیسیون اقتصاد دولت تصویب شد.

  • استاندار بوشهر : امروز در جلسه كمیسیون اقتصاد دولت و با حضور 6 نفر از اعضای محترم كابینه، طرح ساماندهی كالای ملوانی (ته لنجی) تصویب شد و درصورت تصویب نهایی این طرح در دولت
  • معافیت كالای ملوانی از 4 میلیون به ازای هر ملوان، به بیش از 40 میلیون تومان (براساس فهرست بهای گمرك) و سهمیه كالای ملوانی هر لنج در هر سفر، با احتساب 6 – 8 ملوان، به حدود 480 – 360 میلیون تومان كالا به قیمت بازار می رسد.
  • جابجایی كالای ملوانی در سطح استان با پته گمركی، آزاد میشود.

– فهرست كالای ملوانی (ته لنجی) شامل همه كالاهای غیرممنوعه، می شود.

  • ثبت سفارش برای كالای ملوانی و مازاد آن، نیاز نخواهد بود. ترخیص كالای مازاد بر سهمیه ملوانی، در كلیه بنادر استان، مجاز و كلیه بنادر ملوانی، كاركرد تجاری می‌یابند.
  • نوسازی و تبدیل شناورهای سنتی با كمك بلاعوض دولت، انجام خواهد شد.
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 324

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد