تصویب شدن لایحه موافقتنامه بازرگانی ایران و تایلند
تصویب شدن لایحه موافقتنامه بازرگانی ایران و تایلند

خانه تصویب شدن لایحه موافقتنامه بازرگانی ایران و تایلند

تصویب شدن لایحه موافقتنامه بازرگانی ایران و تایلند

لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند تصویب شد ، نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را تصویب كردند.نمایندگان  در نشست علنی روزسه شنبه 25 آبان ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند این لایحه را با  165رأی موافق، 5 رأی مخالف و5  رأی ممتنع از مجموع  223  نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

روابط بازرگانی ایران و تایلند

در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه بازرگانی بین ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یك مقدمه و 11 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره این لایحه آمده است: در اجرای ماده 10 این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی الزامی است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 174

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد