تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول تعرفه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول تعرفه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

خانه تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول تعرفه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول تعرفه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره132600/52703 مورخ 12/10/1394 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر اعلام نموده است:

هیأت‌وزیران در جلسه 2/10/1394 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای مشمول ردیف تعرفه‌های جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌گردد.

دانلود جدول پیوست

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1432

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp