تصویب نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی
تصویب نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی

خانه تصویب نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی

تصویب نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی

تصویب نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 67725/53219 مورخ 6/6/1395 را خطاب به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر اعلام نموده است:
هیأت وزیران در جلسه 27/5/1395 به پیشنهاد شماره 899/10/952 مورخ 18/3/1395 دبیرخـانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (4) قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب كرد:

هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی

آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف ـ منطقه: هر یك از مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. ب ـ سازمان: سازمان مسئول هر منطقه.

ماده2ـ هزینه خدمات مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از فعالان منطقه اخذ می‎شود: الف ـ هزینه خدمات عمومی و زیربنایی: وجوهی كه سازمان در قبال خدمات ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری كلیه زیرساخت‌های لازم، آماده سازی اراضی، راه‌ها و محوطه­ سازی‌ها، فضای سبز عمومی، تنظیمات عمومی منطقه، شبكه عمومی توزیع آب، شبكه عمومی توزیع برق، شبكه‌های مخابرات، خطوط لوله توزیع و انتقال خوراك واحدهای تولیدی، روشنایی عمومی، خدمات آتش نشانی، ایمنی، دفع پسماند عمومی، حراست و حفاظت فیزیكی، محیط زیست عمومی، بیمه محلی، صدور مجوز فعالیت، صدور پروانه اشتغال، تشریفات و امور پشتیبانی، كلیه خدمات گمركی و امور اجرایی و نظارتی در منطقه شامل كالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و انتقالی، صدور مجوز ترانزیت، صدور قبض انبار داخلی برای كلیه كالاهای وارده از سرزمین اصلی به منطقه، صدور قبض انبار خارجی، صدور قبض انبار اصلی جهت تسویه و اعلام وصول كالاهای ترانزیتی و كارنه تیر، صدور قبض انبار تفكیكی و قابل معامله، صدور گواهی مبدأ، صدور قبض تالی و صورتجلسه كشف اختلاف، صدور گواهی مصرف، صدور گواهی نصب و بكارگیری، صدور گواهی تولید، قبوض خروج كالا و تسویه دفاتر، بررسی و نظارت بر درخواست انتقال مواد و كالا از انبارهای عمومی منطقه به انبارهای اختصاصی و صنعتی، كنترل و نظارت بر انتقال مالكیت كالا، بررسی و نظارت در تهیه گزارش‌های كمیسیون ارزش افزوده و شركت در كمیسیون‌های مربوط از فعالان اقتصادی دریافت می‌نماید. ب ـ هزینه خدمات مهندسی: وجوهی كه سازمان در قبال خدمات مهندسی، نقشه‌برداری، كنترل فنی و اسنادی تجهیزات و نقشه، صدور مجوزها، صدور پروانه ساخت، صدور پروانه بهره‌برداری، صدور گواهی پایان كار و نظایر آن از فعالان اقتصادی منطقه دریافت می‌نماید. پ ـ هزینه خدمات تسهیلات مواصلاتی: وجوهی كه سازمان در قبال خدمات ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری معابر، راه های عمومی زمینی ـ هوایی ـ دریایی ـ ریلی، پل‌های دسترسی، باسكول و توزین، پایانه‌های كالا و مسافر، صدور مجوز فعالیت شركت‌های حمل و نقل، صدور پروانه عبور بارهای ترافیكی، صدور پروانه بار خودروهای بوژی، صدور پروانه عبور بار خارجی، صدور بارنامه، صدور بارنامه داخلی، صدور مجوز ورود موقت و غیره از فعالان اقتصادی منطقه اخذ می‌نماید. ت ـ هزینه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری: وجوهی كه سازمان در قبال خن كاری، انبارداری، باربری، صفافی، تخلیه، بارگیری، كالا و بارگنج (كانتینر) و حق نظارت بر عملیات خن كاری، انبارداری، باربری، صفافی، تخلیه، بارگیری، كالا و بارگنج (كانتینر) از فعالان اقتصادی دریافت می‌نماید. ث ـ هزینه خدمات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی: خدمات بهداشتی شامل ایجاد و راه اندازی مراكز درمانی و دارویی در حدود ظرفیت‌های جغرافیایی و محیطی و اجتماعی منطقه می‌باشد. خدمات فرهنگی و آموزشی شامل ایجاد و راه اندازی انواع مركز آموزشی شامل تمامی مقاطع تا تحصیلات عالیه و ایجاد مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیتی برای نیروهای انسانی شاغل و فعال می‌باشد. ج ـ هزینه خدمات ارتباطات: خدمات ارتباطی شامل ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای راه اندازی و بهره‌برداری شبكه‌های مخابراتی و فیبرنوری و فناوری پیشرفته به منظور ارتقای سطح كیفی و كمی ارتباطات با ارایه كلیه خدمات مورد نیاز می‌باشد.

ماده3ـ میزان هزینه خدمات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه از طرف سازمان تعیین و به ترتیب مقرر در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 34184/ت35361ك مورخ 6/3/1386 با اصلاحات بعدی، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 350

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد