تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز ورود و ترخیص 200 دستگاه ماشین آلات راهسازی نو و كاركرده خارجی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو از طریق مرز باشماق
تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز ورود و ترخیص 200 دستگاه ماشین آلات راهسازی نو و كاركرده خارجی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو از طریق مرز باشماق

خانه تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز ورود و ترخیص 200 دستگاه ماشین آلات راهسازی نو و كاركرده خارجی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو از طریق مرز باشماق

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز ورود و ترخیص 200 دستگاه ماشین آلات راهسازی نو و كاركرده خارجی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو از طریق مرز باشماق

تصویب نامه هیات وزیران در مورد مجوز ورود و ترخیص 200 دستگاه ماشین آلات راهسازی نو و كاركرده: معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 73675/52321 مورخ 17/6/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت كشور به شرح زیر اعلام نموده است:

تصویب نامه ترخیص ماشین آلات

هیئت وزیران در جلسه 14/6/1395 به پیشنهاد شماره 30855/1/65 مورخ 11/5/1394 استانداری كردستان و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: ورود و ترخیص (200) دستگاه ماشین‌آلات راهسازی‌ نو و كاركرده خارجی به شرح جدول پیوست با عمر حداكثر پنج سال بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو از طریق مرز باشماق توسط سازمان همیاری شهرداری‌های استان كردستان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 329

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد