تعریف شهرك صنعتی
تعریف شهرك صنعتی

خانه تعریف شهرك صنعتی

whatsapp: 09018317541 02142326

تعریف شهرك صنعتی

شهرك صنعتی (به انگلیسی: Industrial Estate یا Industrial park) به شهركی در فاصله حداقل 20 كیلومتری از شهر اصلی گفته می‌شود كه فقط شامل تعدادی كارخانه و كارگاه تولیدی می‌شود. مانند: شهرك صنعتی اراك، قم، سمنان.

شهرك صنعتی

به منطقه‌ای گفته می شود كه كه به منظور توسعه صنعتی و متمركزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرك صنعتی، توسعه صنعتی كشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساكنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را كم كرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، كمترین بار ترافیكی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 349

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد