تعیین سهم شهرها از عوارض مالیات ارزش افزوده
تعیین سهم شهرها از عوارض مالیات ارزش افزوده

خانه تعیین سهم شهرها از عوارض مالیات ارزش افزوده

تعیین سهم شهرها از عوارض مالیات ارزش افزوده

تعیین سهم شهرها از عوارض مالیات ارزش افزوده : سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از تعیین سهم كلان‌شهرها و روستاها از مالیات ارزش افزوده در جریان تصویب جزئیات برنامه در این كمیسیون خبر داد.

عوارض مالیات

محمد خدابخشی اظهار كرد: به موجب بند ب ماده 5 لایحه برنامه ششم كه در كمیسیون تلفیق به تصویب رسید سهم كلان‌شهرها، شهرها و روستاها از عوارض مالیات ارزش افزوده به ترتیب 12، 53 و 35 درصد تعیین شد.

وی افزود: همچنین در بند ج ماده 5 لایحه برنامه ششم، ماده 123 قانون برنامه پنجم جایگزین شد كه بر اساس آن عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری در كمیته‌ای مركب از معاون برنامه‌ریزی استاندار، فرمانداران شهرستان ذی‌ربط، مدیركل حفاظت محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

به گفته وی جلسات كمیسیون تلفیق به بعد از تعطیلی هفته آینده مجلس موكول می‌شود البته هیأت رئیسه این كمیسیون در روز شنبه هفته آینده تشكیل جلسه خواهد داد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 283

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد