تغییرات حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
تغییرات حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس

خانه تغییرات حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس

تغییرات حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس

تغییرات حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس ابلاغ شد : اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در روزجاری طی دو اطلاعیه جدا، تغییرات حد نصاب سرمایه گذاری و همچنین اعمال برخی هزینه های سرمایه گذاری بدون نیاز به تاییدیه سازمان بورس را ابلاغ كرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته ای كه گذشت در نشست خبری در جمع خبرنگاران از اصلاحاتی در حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری خبر داد كه ابلاغیه این مصوبه در سامانه كدال نشست تا به طور رسمی از این خبر خوش رونمایی شود.

بر این اساس اداره نظارت بر نهادهای مالی طی اطلاعیه ای اصلاحات حد نصاب سرمایه‌گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری “تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” را ابلاغ كرد.

 بورس و صندوق سرمایه گذاری

بر اساس این ابلاغیه تغییرات به شرح زیر اعلام می‌ شود:

  1. اصلاحات نصاب دارایی‌ها:

1.1. از این پس در زمان راه‌اندازی، صندوق‌های “تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” مجاز به سرمایه‌گذاری حداكثر 60% از دارایی‌های خود در گواهی سپرده بانكی و سپرده‌های بانكی هستند.

1.2. صندوق‌های “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده كالایی پذیرفته شده در بورس تا حداكثر 15% از ارزش كل دارایی‌های صندوق می‌باشند.

  1. شرایط بررسی درخواست تمدید و یا افزایش سقف:

در تمدید فعالیت یا بررسی درخواست افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق‌های “تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

2.1. با تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌هایی كه نصاب‌های مذكور در امیدنامه خود را به گونه‌ای نقض كرده‌اند كه بیش از 85% از دارایی‌های آن‌ها را گواهی سپرده بانكی و یا سپرده بانكی تشكیل می‌دهد، موافقت نمی‌شود. بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها كه نصاب مذكور در امیدنامه خود را رعایت نكرده‌اند نیز با دریافت تعهدنامه از طرف صاحبان امضای مجاز مدیر صندوق مبنی بر اصلاح تركیب دارایی‌ها حداكثر ظرف مهلت سه ماه با رعایت مقررات امكان‌پذیر خواهد بود.

2.2. بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌های فعال مذكور منوط به انجام احراز شرایط ابلاغیه شماره 12020059 مورخ 24 اسفند 1394 این سازمان و اعمال اصلاحات مربوط به نصاب تركیب دارایی صندوق‌ها كه در بند یك این ابلاغیه آمده‌است، خواهد بود.

بنابراین صندوق‌های فعال نیز از زمان تمدید و یا افزایش سقف مكلف به انجام اصلاحات امیدنامه و طی تشریفات مبنی بر رعایت بند (1) این ابلاغیه هستند.

همچنین امروز طی یك اطلاعیه دیگر میزان تغییرات قابل اعمال در برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون نیاز به دریافت تاییدیه از طرف سازمان به تمامی مدیران صندوق های سرمایه گذاری ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه هیات مدیره این سازمان، از این پس میزان تغییرات هزینه‌های متولی، حسابرس و نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح مجموع موارد زیر و منوط به آنكه از مبلغ یك میلیارد ریال در هر دوره مالی صندوق تجاوز نكند، با رعایت تشریفات مقرر از جمله برگزاری مجمع و اطلاع رسانی طبق اساسنامه و بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال است:

  1. معادل پنج در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملك صندوق تا سقف هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛
  2. معادل یك در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملك صندوق نسبت به مازاد از هزار میلیارد ریال و سقف 5هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛
  3. معادل پنج در صد هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملك صندوق نسبت به مازاد از 5 هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.

بدیهی است؛ هر گونه تغییراتی خارج از سقف‌های تعیین شده مطابق رویه كنونی و منوط به دریافت تایید از سازمان است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 287

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد