توسعه صادرات غیرنفتی كلید تحقق اقتصاد مقاومتی
توسعه صادرات غیرنفتی كلید تحقق اقتصاد مقاومتی

خانه توسعه صادرات غیرنفتی كلید تحقق اقتصاد مقاومتی

whatsapp: 09018317541 02142326

توسعه صادرات غیرنفتی كلید تحقق اقتصاد مقاومتی

صادرات غیر نفتی به خصوص كالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب كسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در كشور می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری كشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی كه بواسطه تكیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید را كاهش می‌دهد. به ویژه اینكه در تحولات نوین اقتصاد جهانی كه به سمت حذف كلیه موانع غیرتعرفه‌ای و كاهش تعرفه‌ها حركت می‌كند، به منظور افزایش سهم كشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.

  اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك اهمیت ویژه‌ای برای تجارت خارجی در روند توسعه اقتصادی قایل هستند و از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام می برند. تجارت خارجی می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و حربه‌های دسترسی به آن را در اختیار این كشورها قرار دهد. ضمن اینكه تجارت زیربنای اصلی تقسیم كار اجتماعی است. 

در جامعه‌ای مبادله گسترش می‌یابد  و زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود كه در آن، تقسیم كار اجتماعی از شدت و توسعه بالاتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر ، تجارت زمینه را برای تقسیم كار اجتماعی فراهم می‌كند و تقسیم كار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌نماید.

  به عبارتی اگر كشورها بخواهند به توسعه اقتصادی دست­یابند، مجبورند كه در مبادله قرار گیرند و مبادله ، اساس تقسیم كار اجتماعی است. بنابراین برای این كه جامعه بتواند از تقسیم كار گسترده‌تر و بالاتری برخوردار باشد بایستی مبادله بیشتری داشته باشد ، زیرا هرچه تقسیم كار بیشتر و تخصصی‌تر باشد بهره‌وری بیشتر می‌شود. مطالعات اخیر ثابت كرده كه رشد بهره‌روی عوامل تولید، در مقایسه با افزایش انباشت سرمایه، اثر بیشتری بر تولید دارد كه یكی از منابع افزایش بهر‌ه‌وری تجارت است. تجارت باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه كمتر دست یابند.

  بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره‌و‌ری كل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش كل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در این حال بخش‌های غیرصادراتی نیز بطور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تكنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی بواسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی كار متخصص تر، فن‌آوری‌ برتر و تقویت تحرك عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.

بطور كلی تجارت منجر به افزایش تخصص و كارآیی در بخش­های صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش­های غیرتجاری و غیركارآ به بخش‌های تجاری می‌گردد كه این پدیده می‌تواند به رشد تولید كمك نماید. ضمن اینكه رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، كارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تكنولوژی و استفاده از تكنولوژیهای نوین، فراهم آوردن امكان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی كار را دارد. به این ترتیب صادرات، خود به عنوان یك عامل مهم و تأثیرگذار در تولید كل كشور به شمار می‌آید.

توسعه تجارت خارجی با رویكرد توسعه صادرات امكانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی كشور، از طریق ارتقا سطح تخصص­ها و انتقال دانش و تكنولوژی فراهم كرده ، امكانات ویژه­ای را برای استفاده مطلوبتر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی كشور فراهم می­نماید و از همه مهمتر اینكه معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می­سازد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 325

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد