توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه طبقه بندی و تعیین تعرفه های انواع جرثقیل های خود كششی
توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه طبقه بندی و تعیین تعرفه های انواع جرثقیل های خود كششی

خانه توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه طبقه بندی و تعیین تعرفه های انواع جرثقیل های خود كششی

whatsapp: 09018317541 02142326

توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه طبقه بندی و تعیین تعرفه های انواع جرثقیل های خود كششی

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 78635/210/94 مورخ 15/12/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو نامه شماره 14942/210/93 مورخ 25/3/1393 موضوع موافقت كلی با ورود جرثقیل 25 تن و بالاتر تك كابین و دو كابین با شاسی دو محوره به صورت مستعمل ضمن ارسال تصویر نامه شماره 237053/94/108/7/72 مورخ 10/12/1394 گمرك ایران به آگاهی می رساند : جرثقیل های خود كششی كه بر روی یك شاسی چرخ دار خودرو تك كابین كه در آن شاسی و ماشین كار برای یكدیگر طراحی شده و تشكیل یك واحد مكانیكی یكپارچه را می دهند در ردیف 84264100 و جرثقیل هایی كه بر روی شاسی یك وسیله نقلیه مثل كامیون نصب گردیده اند چنانچه دارای دو كابین مجزا برای كنترل و هدایت خودرو و جرثقیل باشند در ردیف 87051010 و در غیر اینصورت در ردیف 87051090 تعرفه طبقه بندی می گردند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 559

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp