ثبت الكترونیكی پیش شرط ترخیص كالا از گمرك
ثبت الكترونیكی پیش شرط ترخیص كالا از گمرك

خانه ثبت الكترونیكی پیش شرط ترخیص كالا از گمرك

ثبت الكترونیكی پیش شرط ترخیص كالا از گمرك

ثبت الكترونیكی پیش شرط ترخیص كالا از گمرك ، اطلاعات كالاهای ورودی قبل از اظهار به گمرك از طریق 870 شركت كشتیرانی و فورواردری به گمرك ارائه می‌شود.

به گزارش نما به نقل از میزان، اطلاعات كالاهای ورودی از طریق مانیفست الكترونیكی دریافت و در سامانه جامع امور گمركی تجمیع می‌شود و شركت‌های حمل‌ونقل در صورتی می‌توانند نسبت به صدور ترخیصیه اقدام نمایند كه قبلاً اطلاعات محموله‌های خود را از طریق مانیفست الكترونیكی در سامانه جامع گمركی ثبت كرده باشند. در سامانه جامع گمركی برخلاف گذشته كه اطلاعات مانیفست كالا به صورت دستی و غیرقابل صحت‌سنجی به گمرك ارائه می‌شد، اطلاعات مانیفست كالا قبل از ورود به گمرك به صورت الكترونیك از شركت‌های حمل‌ونقل دریافت می‌شود.

ثبت الكترونیكی پیش شرط ترخیص كالا

در تازه‌ترین آمار تعداد شركت‌هایی كه از طریق مانیفست الكترونیكی اطلاعات محموله‌های خود را قبل از اظهار به گمرك ارسال می‌نمایند به 870 شركت رسیده است.براساس اطلاعات مانیفست الكترونیكی بارنامه به نام صاحبان كالا صادر ونهایتا ترخیصیه از روی بارنامه صادر می شود و یك شماره بارنامه در زمان تسویه حساب به صاحب كالا داده می شود .

به هنگام اظهار الكترونیكی اظهار با همان شماره بارنامه صورت می‌گیرد و زمانیكه صاحب كالا قصد دارد تا كالای خود را به گمرك اظهار نماید به صورت الكترونیكی با وارد نمودن شماره بارنامه اطلاعات صاحب كالا از روی مانیفست الكترونیكی بر روی اظهارنامه الكترونیكی واردات در سامانه جامع گمركی می‌نشیند.

این اطلاعات پردازش شده و در انجام تشریفات گمركی مورد استفاده قرار می‌گیرد.بر این اساس تمامی شركتهای كشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی جهت صدور ترخیصیه ابتدا باید مانیفست كالاهای خود را به صورت الكترونیكی در سامانه جامع امور گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نمایند. این كار هم‌اكنون با مشاركت بسیار خوب انجمن كشتیرانی و شركتهای حمل‌ونقل دریایی و فورواردرها انجام می‌شود .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 255

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد