ثبت شماره شناسایی( VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرك الزامی شد
ثبت شماره شناسایی( VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرك الزامی شد

خانه ثبت شماره شناسایی( VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرك الزامی شد

whatsapp: 09018317541 02142326

ثبت شماره شناسایی( VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرك الزامی شد

ثبت شماره شناسایی(VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار به گمرك الزامی شد . بر این اساس با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت درخصوص ارسال كامل اطلاعات خودروهای فصل كالایی 8703 در هنگام اظهار، از این پس می‌بایست اظهاركنندگان كالاهای این فصل كالا اطلاعات شماره VIN خودروها را طبق دستورالعمل در سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و ارسال كنند.

VIN خودرو وارداتی

شماره شناسایی خودرو

(vehicle identification number) (به ‌اختصار: VIN) یك كد 17 رقمی منحصر به فرد است كه این كد توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی تعریف می‌شود و جهت شناسایی موتور وسایل نقلیه سبك و سنگین، موتورسیكلت‌ها و موتورهای گازی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 629

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp