ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامی شد
ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامی شد

خانه ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامی شد

ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامی شد

از روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد ماه سال جاری ، ثبت منشأ ارز الزامی می باشد. گمرك جمهوری اسلامی ایران با مشاركت با بانك مركزی نسبت به راه اندازی صفحه منشأ ارز اقدام نموده و لذا كلیه صاحبان كالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز می باشند.

الزامی شدن ثبت منشا ارز

  • بر این اساس كلیه وارد كنندگان در هنگام انجام تشریفات كالا ، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود كالا اقدام خواهند نمود. این امر در راستای ایجاد امكان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است كه تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است.
  • برای انجام این فرآیند از طریق قسمت اظهارهای قبلی واردات بر روی اظهارنامه خود كلیك كنید و گزینه “تعیین منشا ارز” را انتخاب كنید.
  • بدیهی است فقط بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 284

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد