حذف حقوق گمركی بر واردات گندم، سیب زمینی و روغن پالم از سوی دولت هند
حذف حقوق گمركی بر واردات گندم، سیب زمینی و روغن پالم از سوی دولت هند

خانه حذف حقوق گمركی بر واردات گندم، سیب زمینی و روغن پالم از سوی دولت هند

حذف حقوق گمركی بر واردات گندم، سیب زمینی و روغن پالم از سوی دولت هند

حذف حقوق گمركی بر واردات گندم، سیب زمینی و روغن پالم از سوی دولت هند ، به گزارش دفتر پژوهش و تحقیقات مركز اطلاعات فنی ایران، دولت هند حقوق گمركی بر واردات گندم، سیب زمینی و روغن پالم را برای دوره ای نامحدود لغو كرد.

حذف حقوق گمركی بر واردات از هند

این اقدامات دولت هند به منظور جلوگیری از ترقی بهای گندم و آرد در آن كشور است. دولت هند طی چند ماه گذشته ده درصد از حقوق گمركی واردات گندم كاست، اما نرخ خرده فروشی اندكی تغییر كرد.این اقدام می تواند قیمت گندم استرالیا را هر تن 23 دلار آمریكا و نرخ گندم اوكراین را هر تن ده دلار آمریكا كاهش دهد، میزان واردات این محصول نیز تا 6 میلیون تن افزایش می یابد. بی اعتمادی نسبت به میزان محصول گندم سال جاری هند، از عوامل حذف حقوق گمركی بر واردات گندم در هند است.

گندم استرالیا در هند هر تن سی اند اف 235 دلار آمریكا به فروش می رسد و قیمت گندم اوكراین هر تن سی اند اف 210 دلار آمریكا است.در بازار هند قیمت گندم برای تحویل در ژانویه با 2.9 درصد كاهش به هر صد كیلوگرم 1982 روپیه (معادل 29.44 دلار) رسید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 239

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد