حذف و اضافه نمایندگی واردات خودرو
حذف و اضافه نمایندگی واردات خودرو

خانه حذف و اضافه نمایندگی واردات خودرو

حذف و اضافه نمایندگی واردات خودرو

مساله واردات خودرو به كشور در حالی این روزها درگیر تغییر مقررات شده كه در این بین برخی به دنبال گرفتن ماهی از این آب گل آلوده و حذف برخی نمایندگی‌های واردكننده و جایگزینی گزینه‌های موردنظر خود هستند.طی چند ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت چند قانون و مصوبه در مورد واردات خودرو به كشور داشته و این موضوع سبب ایجاد فضایی غیرشفاف در این ماجرا و برخی سوءاستفاده‌ها در راستای جا به جایی و تغییر نمایندگی‌ها شده است. بدین ترتیب به دلیل اینكه وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند وقت یكبار اقدام به تصویب دستورالعمل‌هایی در مورد واردات خودرو می‌كند، نمایندگی‌های واردكننده و حتی خودروسازان خارجی به نوعی دچار سرگردانی شده و تكلیف خود را (برای فعالیت در ایران) نمی‌دانند.

به‌عنوان مثال، در ماجرای ممنوعیت ثبت سفارش و شماره‌گذاری برخی خودروهای متعلق به برندهای خاص، برخی به تكاپو افتادند تا با استفاده از فضای غیرشفاف ایجاد شده، ورق را به نفع خود برگردانده و كلاهی از این نمد نصیب شان شود. در ماجرای موردنظر، برخی با دامن زدن به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، سعی داشتند و هنوز هم دارند كه با حذف نمایندگی‌های فعلی، خود واردات خودرو را به دست بگیرند. این در شرایطی است كه پس از توافق هسته‌ای و برجام و باز شدن راه برای ورود مستقیم خودروهای خارجی به ایران، درخواست‌های زیادی برای اخذ نمایندگی شركت‌های خودروساز خارجی ارائه شد و همین حالا نیز این درخواست‌ها روی میز خارجی‌ها است.در واقع با توجه به رقابت شدیدی كه بر سر اخذ نمایندگی رسمی میان شركت‌های داخلی ایجاد شده، برخی از آنها با سوءاستفاده از فضای غیر شفاف فعلی (به دلیل برخی مقررات یك شبه در حوزه واردات خودرو)، قصد دارند دیگران را حذف و خود عهده‌دار واردات برندهای مختلف شوند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 314

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد