حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟
حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

خانه حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

 

وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود.

 یكی حقوق و عوارض است كه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست كه در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مثل هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری.

 

حقوق و عوارض توسط گمرك وصول می‌شود ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌كننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمركات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد. حقوق ورودی كه در بند (ح) ماده یك قانون امور گمركی تعریف شده شامل دو قسمت است:

 1 ـ حقوق گمركی (كه برای همه كالاها 4 درصد است و توسط مجلس وضع شده است).

 2 ـ سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود.

 البته مالیات‌ها و عوارض دیگر از جمله 8 درصد از مالیات ارزش افزوده، 4 درصد از كالاهای فرهنگی، 5 درصد از مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی به عنوان هلال احمر نیز از واردات انواع كالاها و به تناسب نوع و حجم كالا دریافت می‌شود.

  

مفهوم تعرفه

تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی كه دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا تركیبی از آنها از كالاها اخذ می‌كنند.

 اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمركی Customs Duties موسوم است.

تعرفه گمركی ممكن است براساس ارزش كالا دریافت شود كه در این صورت، آن را تعرفه ارزشی می‌نامند و به روش‌های مختلف محاسبه و دریافت می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 354

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد