حقوق ورودی واردات سیگار برگ 20 درصد
حقوق ورودی واردات سیگار برگ 20 درصد

خانه حقوق ورودی واردات سیگار برگ 20 درصد

حقوق ورودی واردات سیگار برگ 20 درصد

حقوق ورودی واردات سیگار برگ 20 درصد تعیین شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی علی آبادی مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به گمرك ، حقوق ورودی 20 درصدی واردات سیگار برگ را ابلاغ كرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 216

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد