خرید و فروش ارز توسط بانكها و صرافی‌ها مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود
خرید و فروش ارز توسط بانكها و صرافی‌ها مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود

خانه خرید و فروش ارز توسط بانكها و صرافی‌ها مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود

whatsapp: 09018317541 02142326

خرید و فروش ارز توسط بانكها و صرافی‌ها مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود

خرید و فروش ارز توسط بانكها و صرافی‌ها مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش ارز توسط بانك‌ها و صرافی‌ها را از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی كردند.
نمایندگان در نشست علنی روز یكشنبه، 12 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احكام برنامه‌های توسعه كشور با  اصل ماده 50 این لایحه موافقت كردند.
در ماده 50 این لایحه آمده است:
الف- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانك توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شركت‌‌ سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ب- سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
پ- خرید و فروش ارز توسط بانكها و صرافی‌های مجاز مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌باشد

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 822

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp